VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!

Kan vi stole på "våre" Badering-politikere, på Stortinget? Tar de vare på Norges grunnleggende verdier, på en god måte - eller sløser de bort våre (og neste generasjoners) ressurser? 

Norges politikere behandler våre pensjonister dårligere – enn resten av befolkningen! 

VI FOR NORGE ser at våre pensjonister hvert år mister kjøpekraft i forhold til resten av befolkningen – fordi "våre" politikere har bestemt at pensjonister skal underreguleres med minus 0,75% i forhold det årlige lønnsoppgjøret.

VI FOR NORGE vil stoppe dette, så våre pensjonister får en inntektsutvikling på linje med lønnsmottakere i Norge.

VI mener at BLM er en Marxistisk Rasistisk organisasjon. Den Britiske Regjeringen har nå fastslått at de som underviser kritisk raseteori som om det var ubestridte fakta bryter loven.

Berge Ø. Guderud, Oslofjorden 3. august 2020 

Kemi Badenoch, London 22. oktober 2020

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Takk for at du kontakter VI FOR NORGE... VI kommer tilbake til deg, så snart vi kan.

Skriv gjerne dine kommentarer om våre videoer. Velkommen med ris, ros, idéer eller innspill.


Samtidig håper vi å få deg med på laget, som støttespiller. Har du lyst, så kan du Vippse din gave til oss!

Klikk her...

  

VI jobber for en bedre fremtid - i dyp respekt for vår historie og kulturarv - og gode ønsker for våre kommende generasjoner. Alltid til Norges beste!