VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!