VI FOR NORGE – Parti for et fritt, selvstendig Norge. 

VI lover å ta vare på vår flotte natur, vårt folk og våre grunnleggende verdier...