VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!

VI har, 03.02.2021, gjennomført Arbeidslunsj med partiledelse for PDK og Demokratene - for å snakke om muligheter for å få til et samarbeide frem til Stortingsvalget i 2021.

 

VI har, etter dette møtet, valgt å trekke oss fra videre arbeide for en samarbeidsavtale med Demokratene.


VI velger nå å jobbe med PDK, for å avklare reelle muligheter for et nært samarbeide mellom VI og PDK - under ledelse av partileder, Erik Selle.


(Trolig kan VI også få med Grunnlovspartiet på dette.)

VI FOR NORGE vil søke samarbeide med et etablert parti, som setter Norge Først. VI har hatt en god dialog med ledelsen i Partiet De Kristne og Demokratene, og tar sikte på å avklare ramme for samarbeidsavtale i løpet av kort tid. 

VI er et nytt politisk parti - under etablering - og har derfor vedtatt å søke å inngå samarbeide med et etablert parti, som deler en felles målsetting om å sette Norge Først.


VI er i dialog med ledelsen i Partiet De Kristne og Demokratene, for å avklare mulighet for samarbeide basert på krav fra VI FOR NORGE. Målet er å få avtalt en samarbeidsavtale denne uken.

 

VI har tatt initiativ til Arbeidslunsj, onsdag 03.02.2021, med partiledelse for PDK og Demokratene for å snakke om muligheter for samarbeide frem mot Stortingsvalget. Tre representanter for ledelsen i FAKS - Foreningen for alle konservative studenter, vil også delta på dette. Velkommen til alle!


Målet er å komme frem til ramme for en samarbeidsavtale innen 01.02.2021. Denne dagen er det 32 uker til Stortingsvalget, så VI mener det er nødvendig med snarlig avklaring for å komme i gang med aktivt samarbeide for felles vellykket Valgkamp frem til Stortingsvalget, 13.09.2021. 

VI opplever bred støtte blant flertallet av medlemmer og - følgere - for å jobbe videre med dette!