VI FOR NORGE – Parti for et fritt, selvstendig Norge. 

VI lover å ta vare på vår flotte natur, vårt folk og våre grunnleggende verdier...

"VI ønsker et NORGE uten vindturbinparker, på land og i kystnære områder" Berge Ø. Guderud

VI FOR NORGE

Organisasjonsnummer: 925 586 102. Stiftet: 20.08.2020, og forkortet: VI.   

"FIRST  THING FIRST"  

5000 UNDERSKRIFTER

VI FOR NORGE håper på hjelp fra deg, og andre, til å få samlet inn 5000 Underskrifter til Partiregisteret.