VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!

VI anbefaler alle - spesielt studenter og ungdom - å lese KLIMA ANTIKLIMAKS, for å få alternativ informasjon om Klimasaken 

VI noterer at "vår" regjering den 21. september 2020 bevilget 25 milliarder kroner av våre penger til et fullstendig unyttig og ulønnsomt symbolprosjekt.  Klimafangstprosjektet Langskip vil trolig koste hver nordmann - deg og meg - mer enn 5.000 kroner. Er dette OK? 

KLIMA ANTIKLIMAKS

Av: Kent Andersen - Oslo, 2020

Bokens forfatter skriver at: Denne boken er den eneste som gir deg hele historien fra A til Å, for alt henger sammen med alt. Her får du tallene, historien, sammenhengene og hele bildet. Og synes du boken er dyr, så sjekk hvor mye du betaler i «nettleie» hver måned for å oppføre vindparkene...

Norge markerer motstand mot store - og varige - naturinngrep, ved bygging av Vindturbinparker.

VI FOR NORGE ser at en rekke kommuner og mange gode nordmenn blir utsatt for rasering av flotte natur - til tross for store lokale og nasjonale protester. For Erna er disse kun et "sammensurium", som ikke tas hensyn til...

VI vil stoppe dette, med en NY regjering som prioriterer å ta godt vare på vår flotte natur, vårt folk og våre verdier.