VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!

VI håper du vil sende oss din underskrift...

Vårt mål er å få samlet inn 5000 underskrifter før 23.11.2020. Vi trenger din hjelp til å få til dette...

Kontakt oss, så sender vi e-post med Underskriftsliste - som det er flott hvis du kan sende tilbake til oss med vanlig post.

Liste over avkrysningsruter*
Jeg ønsker å motta en e-post fra VI FOR NORGE - med:
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Takk for at du tar kontakt med, VI FOR NORGE. Din melding er sendt. VI svarer, så snart vi kan.


VI FOR NORGE har som mål å få samlet inn minst 5000 underskrifter innen 23.11.2020.  


VI trenger din hjelp, for å få til dette. 


VI starter opp i Viken - og vil samle inn underskrifter i Viken og Oslo i september, oktober og november. 


De som velger å signere med sin underskrift på Underskriftsliste, forplikter seg ikke til noe. Det eneste de som underskriver er med på, er å gi et nytt politisk parti: VI FOR NORGE en sjanse til å få stille lovlige lister til Stortingsvalget i 2021.

Resten av denne nettsiden er under utvikling...

VI skal vise respekt for vår felles historie og kulturarv – dannet av gode nordmenn før oss.

VI ønsker ikke bompenger for privatbiler, men beholder bompengesystem for yrkestransport, bl.a. for å kunne regulere kjøretid for uønsket  tungtransport. 

VI vil slette eiendomsskatt på egen bolig eller egen hytte. Du skal ikke betale for å bo i egen bolig eller hytte.

VI ser det som viktig å redusere avgift på strøm og linjeleie for husholdninger.

VI skal ta godt vare på vår flotte natur, vårt stolte folk  og våre grunnleggende verdier. 

VI vil være best på å ta vare på natur og miljø. Det betyr at VI vil satserpå:

• Rent hav = Tiltak for å redusere plast i havet, internasjonalt samarbeide.

• Frisk luft = Aktive planer for å redusere uønsket gass utslipp, herunder Co2.

• Fri natur = Arbeide for å redusere Vindturbiner på land og i våre kystnære områder. 

VI skal utvikle vår nasjon for fremtidens generasjoner – med fornuftig prioritering av våre ressurser.

I et intervju om store mangler i barnevernet våren 2020, sier Inga Bejer Engh: Det er ingen politikere som går til valg på et bedre barnevern. Jeg håper jeg får oppleve det mens jeg fortsatt er barneombud. 

VI vil ta utfordringen, og jobbe for gjennomgang av barnevernet - for å rette opp feil og spare Norge for unødige årlige kostnader - til et barnevern i krise.

VI skal samarbeide nært med frie selvstendige nasjoner – for en bedre fremtid.

Click this text to start editing. This blog block is a great way to share informational entries with your visitors. You can click the green +/- button to add new entries.