VI FOR NORGE – Parti for et fritt, selvstendig Norge. 

VI lover å ta vare på vår flotte natur, vårt folk og våre grunnleggende verdier...

VI er UTFORDRER til Stortingsvalget i 2021

Vår visjon: Et fritt, selvstendig Norge – som samarbeider med selvstendige nasjoner – for en bedre fremtid.

Alle selvstendige nasjoner har ansvar for egen utvikling! Dette respekter vi – ved å avslutte utviklingshjelp.

Norges bistandsbudsjett reduseres til 10 %, som benyttes til nødhjelp. 90 % reduksjon går til andre formål.

!

Norge er vår arv fra generasjoner av nordmenn før oss.   

Norges regjering skal vise respekt for vår felles historie og kulturarv – dannet av gode nordmenn før oss.

Vårt land har de senere år fått mange nye statsborgere, ved innvandring. Mange lever i parallellsamfunn. 

Norge som nasjon, trenger en Innvandringspause. Innvandring, fra MENA-land, reduseres til minimum. 

!

Vårt land er selvforsynt med elektrisk vannkraft.    

Vi skal ta vare på vår flotte natur, vårt folk og våre verdier. Nordmenns livskvalitet er knyttet til natur og friluft. 

Norge har ingen reell økonomisk nytte av – eller behov for – Vindturbinparker, som raserer norsk natur. Derfor 

vil vi stanse utbygging av Vindturbinparker på land og kystnære områder. Vindkraft til havs bør kunne vurderes. 

!

Vi skal utvikle Norge for våre barn – og fremtidens generasjoner.    

Vi vil sikre alle barn i Norge en trygg og god oppvekst – i frihet. Mange barn har vært utsatt for umotiverte angrep. 

Ny regjering skal innføre nulltoleranse – og harde straffereaksjoner - for dominansvold. Utvisning om nødvendig!

!

Vi skal fokusere på samarbeide med  venner og naboer i utenrikspolitikk – som setter Norge først! 

"Stortingspartiet" har lenge fokusert på å ensidig Globalisering - i stedet for å sikre Norges nasjonale interesser. 

De har tatt seg til rette ved å avgi suverenitet til overnasjonale organer som EU og FN. De har tillatt å gi islamisme og kommunisme økt innflytelse – ved å gi etter for urimelige krav fra OIC-land og CCP. De har sløst bort milliarder i Midtøsten og Afrika – for å fremstå som «humanistisk stormakt». Alt dette vil vi endre med NY utenrikspolitikk! 

 

!

VI FOR NORGE trenger din hjelp for å få 5000 underskrifter

 

Alle kan stille liste til stortingsvalg, som registrert parti i Partiregisteret. For et nytt parti som ønsker å registrere seg i Partiregisteret i før stortingsvalget i 2021, er fristen 2. januar 2021. For å registrere nytt parti kreves dokumentasjon om partiet, og underskrifter fra minst 5000 personer med stemmerett.


VI har fortsatt tid til å "Komme på banen" som nytt politisk parti for Norge. VI FOR NORGE trenger din underskrift slik at vi når vårt mål om 5000 underskrifter før 23.11.2020. Det betyr at vi nå har 10 uker på å samle inn 5000 underskrifter. Vi bør vi kunne få til dette med god hjelp fra deg - og andre - som har lyst til å samle inn underskrifter, slik at VI FOR NORGE får mulighet til å utfordre "Stortingspartiet". 

  

"Stortingspartiet" er vår samlebetegnelse på alle partier som er representert på stortinget. 

De er ansvarlige for den situasjonen vi opplever i Norge i dag. Gi oss din underskrift hvis du ønsker å gi VI FOR NORGE mulighet til å etableres som et nytt politisk parti. VI kan bidra til ny positiv utvikling for Norge. Din underskrift medfører ingen forpliktelser. Din underskrift gir bare et signal til det offentlige om at du er en av 5000 som ønsker at VI FOR NORGE skal registreres som lovlig parti i Norge. Underskriftslister blir ikke offentliggjort av Brønnøysundregistrene.

 Hvis du ønsker kan du også velge å bli medlem, eller gi en gave. 


TAKK for din støtte!

Her kan du laste ned Underskriftsliste, for å skrive ut... 

Hjelp oss å samle inn 5000 underskrifter til registrering av partiet: VI FOR NORGE

Underskriftslisten er utarbeidet for registrering av politisk parti i Partiregisteret, i henhold til partiloven § 2 og § 3. Undertegnede må ha stemmerett ved Stortingsvalg. Offentlig krav: Navn (med blokkbokstaver), Postadresse, Fødselsdato, Underskrift og Dato. 


Du kan sende Underskriftslister i brev til:

VI FOR NORGE

Postboks 57

1378 NESBRU

VI trenger din underskrift for å bli lovlig registrert som et nytt politisk parti.

VI vil gjerne ha deg med som nytt medlem, og en aktiv deltaker i vårt parti.

VI starter NÅ - ett år før Stortingsvalget - så VI trenger all støtte vi kan få.

VI FOR NORGE, forkortet: VI, er et nytt politisk parti under etablering. Dette er ledelsen: 

Elena Guderud - 45 år, mor til to gutter - bor på Holmen i Asker. Elena jobbet som barnesykepleier og tannlegeassistent i Moskva, før hun flyttet til Norge i 2004. Elena har erfaring som butikkmedarbeider i Norges Gruppen - og har vært daglig leder for eget AS. Elena er opptatt av god oppvekst for våre barn - og trygg verdighet for eldre. Elena er innvandrer - og føler seg som en av oss - VI SOM ELSKER NORGE.

Elena Guderud

Styremedlem VI 

Berge Ø. Guderud  -  65 år, far til en datter og fire gutter. Berge er i dag - 5. generasjons beboer - i Skipperhus på Holmen i Asker. Berge er siviløkonom, med lang ledererfaring fra næringsliv både i Norge - og internasjonalt. Berge er også utdannet i pedagogikk fra UiO - som har gitt Berge gleden av å undervise en rekke av Norges toppidrettsutøvere. Berge er opptatt av riktig bruk av Norges ressurser - og sunn fornuft i Norges utenrikspolitikk. 

Berge Ø. Guderud

Leder VI 

VI FOR NORGE ønsker å bygge et parti på rekordtid. Vi søker dyktige, engasjerte personer, som har lyst til å være med å skape noe nytt - Norges beste politiske parti. Nytt parti som alltid setter Norge først! Vi ønsker alle norske statsborgere velkommen til å bli med oss for å skape et godt alternativ til "Stortingspartiet" ved Stortingsvalget i 2021. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen!

Vennlig hilsen, Elena & Berge 

Er DU vår nye nestleder?

Nestleder VI

VI FOR NORGE søker deg som ny fylkesleder

VI FOR NORGE søker dyktige, engasjerte personer, som har lyst til å være med å skape Norges beste politiske parti. VI er interessert i å komme i kontakt med alle som ønsker en NY kurs for Norge. VI har startet i Akershus som inngår i nye Viken fylkeskommune. VI FOR NORGE ser etter nye ledere og aktive medlemmer fra alle 11 nye fylkeskommuner. VI ønsker å bygge en organisasjon med regioner rundt følgende 5 av Norges største byer: 

Oslo - Stavanger - Bergen - Trondheim - Tromsø 

Vedtekter for:  VI