VI FOR NORGE jobber for et fritt, selvstendig Norge.

VI vil ta vare på vår natur, vårt folk og grunnleggende verdier!

VI støtter Nor, i arbeidet for at alle barn og unge trygt kan si: NEI, til PCR-tester og Eksperiment-"vaksiner"... 

VI FOR NORGE ble stiftet høsten 2020, som politisk parti, med mål om å stille til Stortingsvalg i 2021. VI klarte ikke å samle inn 5000 underskrifter - for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille lister i Stortingsvalg.

  VI er derfor fra 01.01.2021, nå en ren interesseorganisasjon.

VI hadde tenkt å "ligge i dvale" i 2021, men ble den 1. september helt uventet "kastet inn i " et samfunnsprosjekt der VI nå støtter Nor - og alle barn og unge i Norge - med å stå opp for å si: NEI, til unødvendige PCR-tester og risikofylte Eksperiment-"vaksiner".

Vennlig hilsen, Elena & Berge Ø. Guderud

Visjon: Et fritt, selvstendig Norge, som samarbeider med selvstendige nasjoner – for en bedre fremtid.

Alle selvstendige nasjoner har ansvar for egen utvikling! Dette respekter vi – ved å avslutte utviklingshjelp.

Norges bistandsbudsjett reduseres til 10 %, som benyttes til nødhjelp. 90 % reduksjon går til andre formål.

!

Norge er vår arv fra generasjoner av nordmenn før oss.   

Norges regjering skal vise respekt for vår felles historie og kulturarv – dannet av gode nordmenn før oss.

Vårt land har de senere år fått mange nye statsborgere, ved innvandring. Mange lever i parallellsamfunn. 

Norge som nasjon, trenger en Innvandringspause. Innvandring, fra MENA-land, reduseres til minimum. 

!

Vårt land er selvforsynt med elektrisk vannkraft.    

Vi skal ta vare på vår flotte natur, vårt folk og våre verdier. Nordmenns livskvalitet er knyttet til natur og friluft. 

Norge har ingen reell økonomisk nytte av – eller behov for – Vindturbinparker, som raserer norsk natur. Derfor 

vil vi stanse utbygging av Vindturbinparker på land og kystnære områder. Vindkraft til havs bør kunne vurderes. 

!

Vi skal utvikle Norge for våre barn og  – for fremtidens generasjoner.    

Vi vil sikre alle barn i Norge en trygg og god oppvekst – i frihet. Mange barn har vært utsatt for umotiverte angrep. 

Ny regjering skal innføre nulltoleranse – og harde straffereaksjoner - for dominansvold. Utvisning om nødvendig!

!

Vi skal fokusere på samarbeide med  venner og naboer, med utenrikspolitikk – som setter Norge først! 

"Stortingspartiet" har lenge fokusert på å ensidig Globalisering - i stedet for å sikre Norges nasjonale interesser. 

De har tatt seg til rette ved å avgi suverenitet til overnasjonale organer som EU og FN. De har tillatt å gi islamisme og kommunisme økt innflytelse – ved å gi etter for urimelige krav fra OIC-land og CCP. De har sløst bort milliarder i Midtøsten og Afrika – for å fremstå som «humanistisk stormakt». Alt dette vil vi endre med NY utenrikspolitikk! 

 

!